uuLyrics » Kula Shaker » K » Govinda

Govinda Lyrics

song performed by Kula Shaker in the album K

Send Govinda Ringtone to your Cell

Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha-Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya

Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha-Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya

Gokula Ranjana Kana
Gopala

Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha-Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya

Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha-Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya

Nrsinghadeva,
Jaya Nrsimhadeva!
Nrsimhadeva!
Nrsimhadeva,
Jaya Nrsimhadeva!
Nrsimhadeva!
Nrsimhadeva,
Jaya Nrsimhadeva!
Nrsimhadeva!
Nrsimhadeva!

Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha-Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya

Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha-Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya


Gaura Gaura Gaura Hari
Prabhupada!
Prabhupada!
Govinda!

Send Govinda Ringtone to your Cell

Back to the Top